Thông tin đào tạo

  Khoa nội soi tiêu hóa Bệnh viện Nhi trung ương

  1. Tuyển sinh dưới hai hình thức:

                  - Mở lớp theo kế hoạch

                  - Học sinh tự do

  2. Đối tượng tham gia:

                  - Bác sĩ đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa nhi

                  - Điều dưỡng đã, đang và sẽ làm việc trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa nhi

  3. Thời lượng:

                  - Khóa học nội soi tiêu hóa trên: 6 tháng

                  - Khóa học nội soi tiêu hóa dưới: 6 tháng

  4. Cách thức đào tạo:

                  - Bài giảng lí thuyết dành cho lớp học kèm theo tài liệu học

                  - Tự học tài liệu dành cho thí sinh tự do

                  - Thực hành trên mô hình trước khi thực hành trên người bệnh

                  - Lịch học chi tiết được thông báo cụ thể khi nhập học

  5. Cách thức thi:

                  - Thi lí thuyết với hình thức trắc nghiệm

  - Thi thực hành trên người bệnh

  6. Tiêu chuẩn hoàn thành khóa học:

                  - Thời gian nghỉ học có phép <10%

                  - Điểm thi lí thuyết ≥ 7 điểm

                  - Điểm thi thực hành ≥ 7 điểm

Bài viết liên quan

Videos
Liên hệ

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn