Quy trình
29-04-2021

Nội soi cắt Polyp ống tiêu hóa thưc ăn (Thực quản, dạ dày, tá tràng, đại trực tràng)

Phan Thị Hiền, "Mở thông dạ dày bằng nội soi", Các quy trình kĩ thuật nhi khoa thường gặp, NXB Y Học, 2017 (trang 416-417)  
05-05-2021

Nội soi trực tràng

Nội soi trực tràng là phương pháp đưa máy nội soi đi từ hậu môn vào trực tràng để quan sát tổn thương hoặc can thiệp bệnh lí trực tràng qua nội soi.  
25-04-2021

Nội soi tiêu hóa dưới gây mê (Dạ dày - Đại tràng)

Phan Thị Hiền, "Mở thông dạ dày bằng nội soi", Các quy trình kĩ thuật nhi khoa thường gặp, NXB Y Học, 2017 (trang 405-407)  
29-04-2021

Nội soi cầm máu bằng Clip trong chảy máu đường tiêu hóa

Phan Thị Hiền, "Mở thông dạ dày bằng nội soi", Các quy trình kĩ thuật nhi khoa thường gặp, NXB Y Học, 2017 (trang 394-395)  
29-04-2021

Nội soi trực tràng cấp cứu

Phan Thị Hiền, "Mở thông dạ dày bằng nội soi", Các quy trình kĩ thuật nhi khoa thường gặp, NXB Y Học, 2017 (trang 391-393)  
Videos
Liên hệ