Quy trình đại tràng
04-05-2021

Nội soi cắt Polyp trực tràng, đại tràng

Cắt polyp đại trực tràng qua máy nội soi mềm đã thay thế cho phẫu thuật trong hầu hết các trường hợp can thiệp bệnh lí polyp đại trực tràng.
29-04-2021

Soi đại tràng lấy dị vật

Đây là một phương pháp chẩn đoán bằng cách đưa đèn của máy nội soi mềm đi từ hậu môn lên đến manh tràng để phát hiện và lấy dị vật ra ngoài.
29-04-2021

Soi đại tràng Sigma

Soi đại tràng sigma là một phương pháp chẩn đoán bằng cách đưa đèn nội soi mềm đi từ hậu môn lên đến hết đại tràng sigma để quan sát niêm mạc.
05-05-2021

Soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm

Đây là một phương pháp chẩn đoán bằng cách đưa đèn của ống nội soi mềm đi từ hậu môn lên đến manh tràng để quan sát niêm mạc.  
05-05-2021

Soi đại tràng sinh thiết

Đây là một phương pháp chẩn đoán bằng cách đưa đèn của ống nội soi mềm đi từ hậu môn lên đến manh tràng để quan sát toàn bộ niêm mạc và sinh thiết.  
04-05-2021

Soi đại tràng cầm máu

Nội soi đại tràng cầm máu là một phương pháp có hiệu quả tốt.
Videos
Liên hệ

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn