Bài viết nổi bật
Tổ chức hoạt động

Tổ chức hoạt động

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, hoạt động nội soi đầu tiên tại các bệnh viện thường thực hiện tại các phòng đa chức năng hoặc phòng...

Thông tin đào tạo

Thông tin đào tạo

Tuyển sinh dưới hai hình thức: (i) Mở lớp theo kế hoạch, (ii) Học sinh tự do
Bài giảng phần khác

Tổ chức hoạt động

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, hoạt động nội soi đầu tiên tại các bệnh viện thường thực hiện tại...
Đại tràng

Soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm

Đây là một phương pháp chẩn đoán bằng cách đưa đèn của ống nội soi mềm đi từ hậu môn lên đến manh tràng để quan...
Quy trình thực quản
Videos
Liên hệ

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn