Dạ dày, tá tràng bình thường

  Tâm vị. Nhìn thấy tâm vị sau khi quặt ngược ống soi, tâm vị ôm sát thân ống nội soi

  Gershman G, Ament ME. (2012) Practical Pediatric Gastrointestinal Endoscopy

  Toàn cảnh thân vị. Xoay phải ống soi và nâng đầu ống. Các nếp niêm mạc ngoằn ngoèo màu hồng cam chạy dọc, mất khi bơm hơi

  Gershman G, Ament ME. (2012) Practical Pediatric Gastrointestinal Endoscopy

  Góc bờ cong nhỏ và hang vị (Đưa đầu ống soi đến phần xa dạ dày - Xoay trái ống soi và đẩy tới). Góc bờ cong nhỏ là nếp ngang ngăn cách thân dạ dày và hang vị. Phần cuối hang vị là lỗ môn vị hình nhẫn

  Gershman G, Ament ME. (2012) Practical Pediatric Gastrointestinal Endoscopy

  Cấu trúc ngang của vùng chuyển tiếp giữa hành tá tràng và góc tá trên. Khe hướng 5h là lối xuống D2 tá tràng

  Gershman G, Ament ME. (2012) Practical Pediatric Gastrointestinal Endoscopy

  Tá tràng đoạn D2 và nhú tá lớn thường thấy ở vị trí 11-12 giờ.

  Gershman G, Ament ME. (2012) Practical Pediatric Gastrointestinal Endoscopy

Videos
Liên hệ