Đảo lạc niêm mạc dạ dày tại thực quản

  Tổn thương: đảo niêm mạc màu hồng tại thực quản gần, ngay dưới cơ thắt thực quản trên, có viền quanh bởi niêm mạc lát màu trắng bạc đường kính 0,8cm

  - Sinh thiết: ≥ 2 mảnh khi có triệu chứng

  - Δ +: tế bào học

  - Điều trị khi có triệu chứng và tuỳ thuộc vào tế bào học: PPI; nội soi cắt niêm mạc; đốt đảo mạc chỗ bằng nhiệt; phẫu thuật cắt bỏ (loạn sản hoặc ác tính)

  Int J Biomed Sci 2014; 10 (2): 129-135

   

Videos
Liên hệ