Giãn tĩnh mạch thực quản

  Giãn tĩnh mạch thực quản

  Độ 1: Búi giãn mất khi bơm hơi

  Grade 1. Dr Federici, Dr Faraci and Dr Rea

  Grade 2. Dr Federici, Dr Faraci and Dr Rea

  Độ 2: Búi giãn riêng rẽ không mất khi bơm hơi

  Grade 3. Philips CA et Sahney A  Gastroenterology Report, 4(3),   2016, 186–195

  Độ 3: Các búi giãn nỗi với nhau không mất khi bơm hơi

  Độ 4: Các búi giãn nối với nhau không mất khi bơm hơi kèm theo dấu hiệu đỏ (màu anh đào, đốm đỏ, vệt rạn đỏ, đốm đen, giãn mạch vs giãn trên giãn)

   

  Schäppi MG et al; Pediatric gastrointestnal disease, 2008; 1265-82

  Grade 4. Dr Federici, Dr Faraci and Dr Rea

  Schappi MG et al; Pediatric gastrointestinal disease, 2008; 1265-82

   

  Phân loại giãn tĩnh mạch dạ dày theo Sarin

   

  Fig form Federici, Faraci and Rea

  • GOV1: Giãn tĩnh mạch thực quản dạ dày nhóm 1, giãn tĩnh mạch thực quản kéo dài tới bờ cong nhỏ

  • GOV2: Giãn tĩnh mạch thực quản dạ dày nhóm 2, giãn tĩnh mạch thực quản kéo dài tới phình vị

  • IGV1: Giãn tĩnh mạch dạ dày khu trú ở phình vị

  • IGV2: Giãn tĩnh mạch dạ dày ngoài phình vị*

   

  Al-Osaimi AMS, Medical and Endoscopic Management of Gastric Varices, seminars in interventional radiology 28 (3) 2011

  Xử lý ban đầu 
  • Hồi sức: Hb 8g/dl 
   
  • Thuốc: Vasopressin, Somatostatin (Octreotide),  β-blockers, ức chế bơm proton
   
  • Nội soi:
   
            - thắt hoặc tiêm xơ búi giãn
   
            - tiêm keo sinh học đối với giãn tĩnh mạch dạ dày
   
  • X quang can thiệp: cầu nối tĩnh mạch cửa chủ trong gan qua tĩnh mạch cảnh
   
  • Phẫu thuật
   
Videos
Liên hệ