Viêm thực quản trào ngược theo phân loại Los Angeles cải tiển

  Phân loại Hetzel Dent

  • Độ 0: niêm mạc bình thường, không thấy tổn thương

  • Độ 1: sung huyết đỏ và hoặc các điểm hoại tử và không có trợt

  • Độ 2: trợt loét nông < 10% diện tích niêm mạc của 5 cm cuối cùng của thực quản

  • Độ 3: trợt loét nông chiếm 30-50% diện tích niêm mạc của 5cm cuối cùng của thực quản

  • Độ 4: loét sâu ở bất cứ vị trí nào tại thực quản hoặc các trợt, loét chiếm trên 50% diện tích của 5cm cuối cùng của thực quản

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47264/

  Modified Los Angeles classification (LA grade)

  Diseases of the Esophagus (2011) 24, 92–98

  VTQ độ 0: không có tổn thương tối thiểu và trợt

  VTQ độ M: tổn thương tối thiểu, không có trợt

  VTQ độ A: các trợt riêng rẽ dài ≤5 mm

  VTQ độ B: các vết trợt riêng rẽ ở niêm mạc dài >5mm

  VTQ độ C: các trợt niêm mạc nối tiếp với nhau và lan rộng <75 % chu vi niêm mạc TQ

  VTQ độ D: các trợt niêm mạc lan rộng ≥75% chu vi niêm mạc TQ

Videos
Liên hệ

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn